Jump to content

Zvoleněves

From Wikipedia, the free encyclopedia

Template:Infobox - česká obec Zvoleněves je obec v okrese Kladno nedaleko města Slaný. Rozkládá se asi dvanáct kilometrů severovýchodně od Kladna a osm kilometrů východně od města Slaný. Žije zde Template:Počet obyvatel obyvatel. Obec se nachází v nadmořské výšce 218 m n. m. Její dominantou je budova bývalého cukrovaru.

Historie[edit]

První písemná zmínka o Zvoleněvsi pochází z roku 1318, kdy se připomíná vladyka Vicen ze Zvoleněvsi, před ním to měl být Zvolen, který dal vsi jméno. Majitelé Zvoleněvsi sídlili na tvrzi, která stávala na místě zámku a je doložena k roku 1401, kdy ji držel Humprecht z Tasnovic.[1]

Písemnými zprávami je během 15.století doloženo několik dalších majitelů, například rytíř Jan z Benšova. Počátkem 16. století ves získali Žejdlicové ze Šenfeldu, Jindřich Zejdlic ze Šenfeldu přestavěl tvrz na renesanční venkovský zámek a učinil jej středem svého panství. Náhrobníky dvou členů rodu se dochovaly v kostele. Rytíř Petr Müllner z Mühlhausenu koupil ves roku 1609, ale za účast ve stavovském povstání z roku 1618 mu byla zkonfiskována, přičemž figuroval Jaroslav Bořita z Martinic. Roku 1621 ves získala Zuzana Chrtová ze Rtína, zámek však byl během třicetileté války vypálen.

Významným šlechtickým majitelem byl Julius František Sasko-Lauenburský, který panství koupil roku 1668 a jeho dcera Anna Marie Františka Toskánská podnikla kolem roku 1718 přestavbu na jednoduchý barokní zámek s mansardovou střechou, který zůstal nadlouho správním centrem rozsáhlého panství. V roce 1824 patřila obec toskánskému velkovévodovi Leopoldu II., který založil cukrovar a roku 1859 podnikl generální opravu zámku; ale své vlastní sídlo přenesl do Brandýsa nad Labem. Po roce 1948 byly interiéry poničeny umístěním státního statku. Dominantou vesnice je starý cukrovar z roku 1859, ve své době jeden z největších ve státě.

Územněsprávní začlenění[edit]

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti. V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Slaný[2]
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Slaný[2]
 • 1868 země česká, politický i soudní okres Slaný[2]
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kladno, politický i soudní okres Slaný[3]
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Slaný[4]
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Slaný[5]
 • 1949 Pražský kraj, okres Slaný[6]
 • 1960 Středočeský kraj, okres Kladno[7]

Rok 1932[edit]

V obci Zvoleněves (přísl. Osluchov, 1401 obyvatel, poštovní úřad, telegrafní úřad, četnická stanice, katol. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:[8] lékař, autodoprava, cihelna, cukrář, státní cukrovar, drogerie, obecní elektrárna, galanterie, 3 holiči, 5 hostinců, 2 kapelníci, klempíř, 2 koláři, kominík, konsum Včela, kovář, 4 krejčí, výroba lihovin, 2 mlýny, 4 obuvníci, 2 pekaři, 2 obchody s lahvovým pivem, pohřební ústav. pokrývač, 2 porodní asistentky, 6 rolníků, 3 řezníci, 4 sadaři, 2 sedláři, 8 obchodů se smíšeným zbožím, Spořitelní a záložní spolek, stavitel, obchod se střižním zbožím, švadlena, 2 trafiky, 2 truhláři, 2 obchody s uhlím, státní velkostatek, zámečník, 2 zedničtí mistři.

Památky[edit]

Ve vsi se nacházejí tři nemovité a další movité kulturní památky:

 • Kostel svatého Martina, gotický doložený roku 1352, z něj se dochoval prestbytář s žebrovou klenbou, ostatek přestavěný v baroku, hlavní oltář z poloviny 17.století, boční oltáře sv. Anny, Václava a Jana Nepomuckého jsou rokokové
 • Fara – patrová pozdně barokní stavba z roku 1808
 • Zámek – barokní stavba vévodů Sasko-lauenburských a toskánských z roku 1718, adaptovaná roku 1787, interiéry v klasicistním duchu, vnitřní zařízení se nedochovalo[1]
 • Cukrovar – technická památka
 • Morový sloup se sochou Bolestné Panny Marie, z první poloviny 19. století

Zvoleněves ve filmu[edit]

Malebná konfigurace uměleckých, historických a technických staveb je přitažlivou lokací pro filmaře. Natáčely se zde:

Občanská vybavenost[edit]

Pro školní děti zde obec zřídila základní školu vyššího stupně a menší děti mají k dispozici mateřskou školku. Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hřiště a další sportoviště. Dále bychom v obci našli poštu, kostel a hřbitov. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci i veřejný vodovod. Obec má k dispozici rybník.

Obec má[kdy?] podle MV ČR 859 obyvatel, z toho 368 mužů nad 15 let, 61 chlapců do 15 let a 368 žen nad 15 let, 62 dívek do 15 let. Obec má i svůj kynologický, fotbalový a střelecký klub.

Doprava[edit]

Dopravní síť[edit]

Do obce vede silnice III. třídy.

Obec Zvoleněves leží na železniční trati 110 z Kralup nad Vltavou do Slaného a Loun. Jedná se o jednokolejnou celostátní trať, doprava byla v úseku Kralupy–Zvoleněves zahájena roku 1884, v úseku Zvoleněves - Podlešín až roku 1922.

Veřejná doprava 2011[edit]

Ve stanici Zvoleněves zastavoval pár spěšných vlaků z Prahy, v pracovních dnech 15 párů osobních vlaků, o víkendu 11 párů osobních vlaků mezi Kralupy nad Vltavou a Slaným.

V obci zastavovaly v pracovních dnech autobusové linky jedoucí do těchto cílů: Kladno, Kralupy nad Vltavou, Slaný, Velvary. O víkendu byla obec bez autobusové dopravní obsluhy.

Galerie[edit]

Reference[edit]

 1. ^ a b Template:Citace monografie
 2. ^ a b c Správní uspořádání Předlitavska 1850-1918
 3. ^ Amtliches Deutsches Ortsbuch für das Protektorat Böhmen und Mähren
 4. ^ Nařízení ministra vnitra č. 185/1942 Sb.
 5. ^ Template:Citace elektronického periodika
 6. ^ Template:Citace elektronického periodika
 7. ^ Template:Citace elektronického periodika
 8. ^ Adresář republiky Československé pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství, sestavila a vydala firma Rudolf Mosse, Praha 1932, svazek I, str. 1925. (česky a německy)

Literatura[edit]

Template:Citace monografie

Externí odkazy[edit]

Template:Okres Kladno Template:Portály

Kategorie:Vesnice v okrese Kladno Kategorie:Obce v okrese Kladno Kategorie:Sídla v Pražské plošině Kategorie:Mikroregion Svatojiřský potok Kategorie:Sídla v Dolnooharské tabuli