Jump to content

Penta Investments

From Wikipedia, the free encyclopedia

Template:UpravitTemplate:Infobox - firma Penta Investments Limited, zkráceně Penta, je kyperský[1] podnik, který byl založen v roce 1999 resp. 2005 (podrobnosti viz níže), a který spravuje investiční portfolio kyperské holdingové společnosti Penta Holdings Limited. Původně se vyvinul ze slovenského podniku obchodujícího s cennými papíry založeného v roce 1994.

Charakteristika[edit]

Penta je původem středoevropská investiční skupina založená v roce 1994. Specializuje se na dlouhodobé investice zejména ve zdravotnictví, finančních službách, maloobchodu, výrobě a realitním developmentu. Z lokální firmy Penta vyrostla v mezinárodní skupinu s investicemi na více než deseti trzích Evropy. Její portfoliové společnosti poskytují zaměstnání více než 37 tisícům lidí. Skupina vlastní aktiva v hodnotě téměř 7 miliard eur. [1]

Penta začínala podnikat v roce 1994 jako obchodník s cennými papíry. Následně se zaměřila na rozvoj investic do podniků a později i na realitní development. V současnosti skupina investuje do firem a projektů zejména ve zdravotnictví, finančních službách, maloobchodu, výrobě a realitním developmentu. Penta je jedním z největších zaměstnavatelů v regionu. Penta má zastoupení v Praze, Bratislavě, Varšavě, Mnichově, Limassolu, Amsterodamu a na Jersey. [2]

Historie činnosti skupiny[edit]

Zakladateli byli Marek Dospiva a Jaroslav Haščák, kteří startovní kapitál získali z dovozu textilních výrobků z Číny do Československa počátkem 90. let. V roce 1994 pak spolu s Josefem Oravkinem, Martinem Kúšikem a Jurajem Herkem založili firmu Penta Brokers na obchodování s cennými papíry. Název "Penta" pochází ze skutečnosti, že zakladatelů bylo pět (řecky penta). Juraje Herka v roce 2002 nahradil Jozef Špirko, který pracoval v Pentě prakticky od jejího počátku jako investiční manažer.

V letech 1994-1997 firma investovala především do nákupu opcí. Rok 1997 byl v historii firmy rozhodující tím, že ovládla fond VÚB Kupón s hodnotou aktiv kolem 9 miliard Kč, který spravoval přes 100 podniků. Podle slov M. Dospivy: Po VÚB Kupóne nám dostatok kapitálu umožnil získavať v podnikoch majoritu, reštrukturalizovať ich, zvyšovať ich trhové podiely a následne takto zhodnotené predať. Toto sú v podstate princípy, na ktorých funguje podnikanie Penty dodnes. V letech 1997 – 2002 takto firma "restrukturalizovala" například podniky Drátovna Hlohovec, Slovnaft, Chemolak či Slovenská plavba a přístavy, VSŽ, Slovenská pojišťovna, Elektrovod a Sanitas. V roce 1999 Penta restrukturalizovala své podnikání do holdingové podoby s mateřskou společností na Kypru. V roce 2001 Penta vstoupila na český trh, kde investovala do podniků Dr. Max, Fortuna, Aero Vodochody a SmVaK. V letech 2002-2006 nastal vysoký růst čisté hodnoty aktiv celé skupiny (z cca 70 mil. EUR na 460 mil. EUR); v tomto období firma například investovala do zdravotních pojišťoven Důvěra, Sidéria, Apollo a do vodárenských projektů. V roce 2005 Penta:

  • dokončila vnitřní restrukturalizaci, kterou se dosáhlo toho, že má Penta z mezinárodního hlediska strukturu standardní private equity firmy,
  • začala investovat do nemovitostí ( první byl projekt Digital Park v Bratislavě, za tři roky se Penta stala jedním z top tří developerů na Slovensku, v roce 2010 pak začala s developerskou činností i v Česku),
  • Expandovala do Polska.

V Polsku Penta v současnosti patří mezi tři hlavní investiční skupiny. Investovala zde např. do lékárenství a koupila největší nezávislou maloobchodní síť Žabka. V roce 2008 začala významná investice do masného průmyslu v Maďarsku. V roce 2012 vstoupila Penta akvizicí strojírenské firmy Gehring Technologies na německý trh. [[Soubor:Praha, Na Florenci, Florentinum z Masarykova nádraží.jpg|náhled|Pražský kancelářský komplex Florentinum postavený v roce 2014 skupinou Penta, později prodaný čínské CEFC]]

Florentinum je prvním realitním projektem Penty v České republice, výstavba byla dokončena ve 4. čtvrtletí 2013. V listopadu 2016 Penta Florentinum prodala. V silně obsazeném mezinárodním tendru Florentinum získala čínská skupina CEFC.

V září 2014 Penta vstoupila na slovenský mediální trh prostřednictvím spolupráce s holandskou investiční společností V3 Media Holdings, která uzavřela akvizici vydavatelství 7 PLUS,a.s., včetně internetové společnosti Centrum Holdings, a také akvizici vydavatelství TREND Holding, s.r.o.

O rok později, v listopadu 2015, Penta vstoupila na český mediální trh akvizicí nejsilnějšího regionálního printového média – Vltava Labe Media, která v roce 2016 změnila svoje jména na Vltava – Labe – Média, a.s. V roce 2016 se Penta také stala 100% vlastníkem vydavatelství ASTROSAT.

V roce 2011 poprvé v historii přesáhlo NAV Penty miliardu eur. V roce 2015 zaměstnávaly společnosti Penty 37 000 lidí, celková aktiva portfoliových společností představovala hodnotu 7 miliard eur.

Historie právní struktury skupiny[edit]

Celá Penta de facto vznikla v roce 1994 na Slovensku pod názvem Penta Brokers, s.r.o. (zápis do obch. Rejstříku 21.9.1994). Tento podnik byl v roce 1995 přejmenován na podnik Penta Brokers, a.s., obchodník s cennými papíry, který byl v roce 1998 zrušen sloučením s podnikem AKS, a.s., založeným v roce 1997 a zlikvidovaných v roce 2000. V roce 1998 byl "namísto" podniku Penta Brokers založen podnik Penta Group, a.s., který byl v dubnu 2005 přejmenován na WFSE, a.s., který existuje dodnes, od roku 2002 byl jeho vlastníkem kyperský podnik Penta Holding Limited a od roku 2006 kyperský podnik Penta Investments Limited s reg. Č. C 158996). Pro oblast realit byl v roce 1997 (odkoupením a kompletní transformací známého vydavatelství PŘÍRODA a.s. [2]) paralelně vytvořen podnik East Real, a.s., který byl v roce 2001 přejmenován na Penta Reality, a.s. Tento podnik je od roku 2011 v likvidaci.

Současný podnik de iure vznikl až v roce 2005 na Kypru pod názvem Penta Trust Limited a po pár měsících byl přejmenován na Penta Investments Limited (reg. Č. C 158996). Tato kyperská společnost však de facto vznikla již v roce 1999 jako podnik pod stejným názvem (Penta Investments Limited, reg. Č. C 101571), který byl v roce 2005 přejmenován na Penta First Fund Limited (pod tímto názvem existuje dodnes, ale investiční aktivity přebral podnik Penta Investments Limited s reg. č. C 158996). Ve stejný den jako Penta Investments Limited s reg. r. C 101571 byla na Kypru založena i holdingová společnost Penta Holding Limited (= Penta Holdings Limited; reg. Č. C 101570).

Pokud jde o současný stav na Slovensku, kyperská Penta Investments Limited (resp. jistý čas byla vlastníkem pro změnu Penta Holdings Limited) v roce 2004 založila samostatný podnik pod názvem WFGD, as (2004-2005), který byl brzy přejmenován na Penta Investments, as (2005-2007) a poté na Penta Investments, s.r.o. (2007-2008). Podnik Penta Investments. s.r.o. byl v roce 2008 sloučen s kyperskou Penta Investments Limited (a tedy zřejmě i s její slovenskou organizační složkou). V roce 2011 kyperská Penta Investments Limited na Slovensku opět založila paralelně ke své slovenské organizační složce nový podnik pod názvem Penta Investments, s. r. o. (s mezerami ve zkratce na konci názvu).

Realitní projekty[edit]

Toto je výběr realitních projektů Penty:

Kritika[edit]

V roce 2012 se Penta stala podezřelou z účasti na kauze Gorila. Kauza mluví o korupci a podezřelých vazbách společnosti a jejích zástupců na slovenskou politiku.[3] Tato podezření měla dalekosáhlý společenský ohlas a vyústila počátkem roku 2012 do více veřejných shromáždění a protestů (tzv. Protest Gorila).

Penta na podezření reagovala prohlášeními na své webové stránce [3], ve kterých kategoricky odmítla pravdivost uvedených spisů.

V České republice bylo zavedeno vyšetřování představitele holdingové společnosti Marka Dospivy.[4]

Plánovaná přestavba okolí Masarykova nádraží v Praze[edit]

Template:Podrobně Penta plánuje výstavbu komplexu nazývaného Central Business District, který má vzniknout v oblasti léta opuštěného brownfieldu u Masarykova nádraží. Projekt mezinárodně uznávané architektky Zahy Hadid podpořila řada mezinárodních autorit i českých architektů, návrh si ale vysloužil i kritiku některých odborníků. Petr Klápště z Ústavu prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT ho označil za „skleněné peklo“.[5]

Reference[edit]

Template:Překlad

Externí odkazy[edit]

Template:Portály

Kategorie:Slovenské firmy Kategorie:Kyperské firmy Kategorie:České firmy Kategorie:Polské firmy