Loft

From Wikipedia

Template:Upravit [[Soubor:LoftSmichov.jpg|thumb|Bývalá továrna na Smíchově, ve které jsou nové loftové byty]] Jako loft se označují dva typy místností. Většinou jde o horní podlaží nebo podkroví ve stavbě, přímo pod střechou. Jinak si také můžeme představit loftový byt, který je rozlehlý a je vytvořen buď jako otevřený prostor, nebo pro obytné účely.

Podkroví[edit]

Podkroví (podkrovní místnost, loft, „nebeský předpokoj“) je umístěn v horní části nebo v horním podlaží budovy přímo pod střechou. Tento prostor bývá nepříznivě ovlivněn exponovanými trámy a těžko se přistupuje do rohů.

Je užíváno buď jako prostor pro skladování věcí (ve většině soukromých domácností), nebo jako místo pro varhany v kostele, či jako prostor na spaní. Podkroví může ovlivňovat teplotu v domě, protože se zde zadržuje většina horkého vzduchu. Horký vzduch stoupá z nejnižších poschodí domu a často uniká půdou ven. Nicméně v posledních letech jsou podkroví izolována, aby se snižovaly náklady na vytápění.

Předchozí výrazy také můžeme chápat jako synonyma ke slovu půda. Hlavní rozdíl mezi podkrovím (půdou) a loftem spočívá v tom, že podkroví je speciálně vytvořeno jako celé nejvyšší patro budovy, zatímco loft může zahrnovat jenom několik místností, které nejsou odděleny od spodních pater, ba naopak mohou být propojeny s místnostmi v dolních podlažích.

Loftový byt[edit]

Template:Cedule Loftové byty jsou byty, které jsou vestavěny do dříve průmyslových budov. Když se průmyslové stavby začnou přestavovat do podoby družstevních bytů, mohou se také nazývat družstevní lofty. Všeobecný výraz pro skladiště-do podoby loftu může být někdy používán právě pro toto přestavování budov do podoby loftových bytů.

Loftový styl představuje jednoduché využití budov, kde v 1. podlaží jsou prostory ke komerčnímu využití, zatímco loftové byty jsou umístěny nad 1. podlažím.

Loftové byty mají většinou jednu otevřenou místnost, ve které je umístěna postel, zatímco kuchyně s obývacím pokojem tvoří celé 1. patro. Tento styl se může hodit k přestavbám průmyslových budov díky originálnímu designu, protože po přestavbě většinou vzniknou místnosti s vysokými stropy. Někdy jsou loftové byty výrazem městské iniciativy (města se snaží obnovit a modernizovat staré průmyslové budovy – např. i do podoby galerií a studií), a tyto výstavby mohou zvednout atraktivitu města, protože vznikají originální nové městské čtvrti.

Tyto prostory vždy používali ve velkých městech především umělci. Právě proto vznikají různé obavy z toho, že loftové byty jsou určeny především pro mladé a rodiny s dětmi se v nich nemohou cítit dobře, a to kvůli pocitu z otevřenému prostoru, kde mohou postrádat soukromí.

Jedna taková bohémská oblast se nachází na Manhattanu a nazývá se Meatpacking District. V Los Angeles se rozvinul v roce 2001 projekt zvaný Adaptive Reuse Ordinance - který dokazuje, jak může legislativa města podporovat přestavbu málo tržně využitelných staveb do podoby luxusních vilových loftových rezidencí.

Poptávka po těchto prostorách je stále vysoká především u bohatších lidí, a tudíž zde nejsou téměř žádné překážky znemožňující úpravy těchto bytů do podoby loftů. Některé z těchto bytů jsou vytvořeny projektanty během rozsáhlé a nákladné renovace starých budov. Jiné jsou však přímo nově navrženy. Tradiční lofty nabízejí bohatým kupcům nebo nájemcům v první řadě blízkost k věcem zajišťujícím pohodlí. Zlí jazykové tvrdí, že toto přehnané komerční využití loftů nemá nic společného s původní myšlenkou loftového bydlení.

Jiné druhy loftů[edit]

Komerční loft[edit]

Komerční loft představuje většinou budovy s vysokými stropy a více patry, využité buď jako prostory pro skladování nebo pro kanceláře.

Kostelní architektura[edit]

Některé kostely mají „choróvý“ loft, kde zpěváci při bohoslužbě sedí nebo stojí. Někdy jsou zde také umístěny varhany.

Warehouse District – „Skladištní čtvrť“ – v Minneapolis v Minnesotě[edit]

Termín skladištní čtvrť je užíván pro některé městské aglomerace v USA, kde dříve existovaly nepřívětivé průmyslové zóny. Ale pouze do doby, než se začaly obnovovat a přestavovat a začali se sem stěhovat bohatší lidé. V těchto čtvrtích rovněž existují přestavěné módní noční kluby nebo luxusní apartmány a družstevní domy.

Seznam těchto společenství je oficiálně nebo neoficiálně znám jako Warehouse District :

"Skladištní čtvrti" se nacházejí např. v těchto městech :

  • The Warehouse District v Clevelandu, Ohio
  • The Warehouse District v New Orleans, Louisiana
  • The North Loop in Minneapolis, Minnesota
  • Lowertown v Saint Paul, Minnesota
  • The Northern section of Downtown Kitchener, Ontario, Canada – oblast okolo křižovatky King Street a Victoria.

Další čtvrti s podobnými charakteristikami : nenesou bližší označení, ale mají podobné znaky např.:

  • Washington Avenue Loft District v St. Louis, Missouri
  • Areas of Williamsburg a Greenpoint v Brooklynu, New York
  • Strip District v Pittsburgu, Pennsylvania

Reference[edit]

Template:Překlad

Externí odkazy[edit]