Intsimu

From Wikipedia

Intsimu yinxenye yomhlaba e setshendziselwa  ukulima noma ukunakekela imfuyo. Intsimu yisisekelo so mkhiqizo wakho konke okudIiwayo.[1]

Intsimu inga setshendziswa iphinde ibe nominkazi oyedwa, umndeni, umphakathi, inkampani futhi ingakhiqiza imikhiqizo ehlukahlukene nemfuyo ehlukahlukene [2] [3]

Imvelaphi[edit]

Umlimi evuna imikhiqizo nge nqola edonswa ngamahashi, 1920s, Iowa, USA

Umlando[edit]

Izinkombo[edit]

  1. ^ Gregor, 209; Adams, 454.
  2. ^ Winterbottom, Jo; Jadhav, Rajendra (June 20, 2011). "SPECIAL REPORT - India's food chain in deep change". Reuters. Retrieved 12 July 2011. The average size of farms in India is a mere 1.77 hectares -- about the size of two soccer pitches
  3. ^ "Anna Creek Station". Wrightsair. Retrieved February 17, 2012. Anna Creek Station is well known as the largest cattle station in the world, covering an area of 24,000 sq. kms