Gymnázium Olomouc-Hejčín

From Wikipedia, the free encyclopedia

Template:Infobox - střední škola Gymnázium Olomouc-Hejčín je olomoucké gymnázium, které bylo založeno v roce 1956. Výuka probíhá od 3. září 1956. Gymnázium nese název podle části města, v níž se nalézá. Od roku 2001 je škola provozována příspěvkovou organizací zřízenou Olomouckým krajem. Gymnázium poskytuje střední všeobecné vzdělání ve 4letém, 6letém nebo 8letém studijním programu. 6leté studium probíhá dvojjazyčně – částečně v anglickém jazyce. Celkem školu navštěvuje více než 1000 studentů.

Historie[edit]

Původně byla škola jedenáctiletou s 26 třídami, v roce 1960 byla změněna na společnou základní devítiletou školu a tříletou střední všeobecně vzdělávací školu. Tehdy měla 32 tříd. Ve školním roce 1963/1964 se škola po sloučení se Střední všeobecně vzdělávací školou v Olomouci – Starých Hodolanech stala samostatnou školou III. stupně. V roce 1969 proběhla transformace na čtyřleté gymnázium. Po roce 1989 byl nově zaveden studijní program šestiletý dvojjazyčný česko – anglický a osmiletý (původně sedmiletý). Z kapacitních důvodů byla zakoupena další budova na ulici Dolní Hejčínské, po rekonstrukci označována jako budova C, a byla vybudována přístavba, v níž byly umístěny kmenové učebny, odborné učebny a tělocvičny (přístavba označována jako budova B). V roce 2008 byla zahájena stavba nového stravovacího komplexu (budova D), který byl otevřen na začátku školního roku 2009/2010. V roce 2017 byl převeden do vlastnictví školy.

Současnost[edit]

Škola má venkovní sportovní areál zahrnující fotbalové hřiště, tenisový kurt, hřiště na házenou, basketbal a volejbal, dále dvě tělocvičny a gymnastický sál. Je vybavena odbornými fyzikálními laboratořemi, odbornou laboratoří chemickou a biologickou, dále několika předmětově specializovanými učebnami, jazykovými učebnami s audiovizuální technikou a počítačovými učebnami s vysokorychlostním internetovým připojením. Celý areál školy je pokryt bezdrátovým připojením wi-fi.

K výuce je využíván výukový systém Moodle. Škola poskytuje svým žákům karty ISIC, které jsou využívány jako identifikační médium k výdeji obědů ve školní jídelně. Ve školním roce 2016/2017 byla zavedena elektronická školní klasifikace ISAS a vchody do školní budovy byly opatřeny čipovou identifikací.

Gymnázium má partnerské vztahy s gymnázii ve Švýcarsku (zejména s Gymnáziem Kirchenfeld v Bernu), Francii a Itálii.

Škola standardně nabízí svým žákům přípravu ke zkouškám Cambridge ESOL (FCE a CAE) v předmaturitních a maturitních ročnících v rámci volitelných předmětů.[1] Škola je od roku 2003 otevřeným zkouškovým centrem Österreichisches Sprachdiplom Deutsch a nabízí mezinárodní zkoušky z němčiny jak svým studentům tak i zájemcům z řad veřejnosti.[2]

Škola je zapojena v řadě národních i mezinárodních projektů:[3]

 • Projekt ESF: Učitel 21. Století
 • Projekt OPVK: Studujeme moderně a dvojjazyčně
 • Projekt OVPK: Aplikace cizojazyčných prvků ve výuce vybraných předmětů na SŠ
 • Mezinárodní výměnný program

Škola je počtem žáků (1091 ve školním roce 2012/2013) a počtem tříd (36) největším gymnáziem v České republice.[4]

Významní absolventi[edit]

 • Hana Maciuchová – herečka[5]
 • Jan Honza Kanyza – herec[6]
 • Ivo Šmoldas – moderátor[7]
 • Věra Beranová – kunsthistorička[8]
 • RNDr. Tomáš Hudeček – pražský primátor
 • Edvard Kožušník - český politik, europoslanec
 • prof. MUDr. Richard Balon - psychiatr, Wayne State University, MI, USA
 • Robert Knebel - sportovec, trenér - sjezd na divoké vodě
 • Patrik Hartl - spisovatel, divadelní a filmový režisér
 • Tomáš Tomeček - účastník rally Dakar, TomRacing
 • prof. MUDr. Tomáš Papajík, Ph.D. - Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc
 • prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. - vědec a lékař, zakladatel Hemato-onkologické kliniky FN a LF UP Olomouc
 • prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., FRSC, dr.h.c. - vědec a v současnosti[kdy?] nejcitovanější český chemik
 • Kamil Tatarkovič - cyklistický závodník, v r. 2006 obsadil 1. místo ve Světovém poháru ve fourcross
 • Pavel Pumprla - český reprezentant v basketbalu
 • Mgr. Ondřej Maršálek, Ph.D. - vědec, držitel ceny Česká Hlava v r. 2013
 • Michal Vičar - cestovatel
 • Jan Krov - motorkář, aftersales warranty manager Jaguar Land Rover

Reference[edit]

Externí odkazy[edit]

Hejčín