Jump to content

Bonsai

From Wikipedia, the free encyclopedia

Bonsai (盆栽) är en sorts miniatyrträd som odlas i kruka. Själva ordet bonsai betyder ordagrant BON = skål och SAI = växt och kommer ursprungligen från Kina, men har utvecklats mest i Japan. Själva begreppet har funnits i tusentals år. En bonsai brukar ofta ses som ett levande konstverk och kräver en hel del vård och omsorg.

Princip

[edit]

En bonsai formas av den som odlar den enligt vissa stilformer som följs inom denna konstform. Hur lång tid det tar innan man kan kalla det för en bonsai är helt beroende på det material som man utgår från. Stilarna är egentligen bara en vägledning för bonsaiodlaren så att en exakt utformning av trädet kan erhållas och att det slutgiltiga resultatet visar upp den absolut bästa stilen och formen.

De stora bonsaikonstnärerna gör oftast som alla andra stora konstnärer, det vill säga, de bryter reglerna och formar sina träd efter eget estetiskt sinne och kan se den inneboende potentialen som trädet har. För mindre erfarna bonsaiodlare kan denna konstform förenklas genom att följa vissa regler och på det viset få kunskap om hur ett vackert träd utformas.

Bonsaier har alltid bara en framsida, det vill säga, endast en sida som de ska betraktas från. Dessutom är det tänkt att de ska betraktas i ögonhöjd så att effekten av själva miniatyrfenomenet framstår tydligare. Det är alltså utställaren av konstverket som bestämmer om det ska betraktas sittande eller stående. En bonsai kan bli flera hundra år gammal beroende på vilken art det är och tanken är att den skall gå i arv mellan generationerna.

De allra flesta bonsaier ska hållas utomhus. Det innebär att man måste veta hur man ska låta dem tillbringa den kalla vintern. En del inhemska arter (t ex tall, lärkträd och gran) kräver rejäl vintervila i låg temperatur nedgrävda t ex i en rabatt. Sub-tropiska (t ex japansk lönn, Zelkova m fl) kräver vintervila i några plusgrader. Att det är mörkt spelar ingen roll eftersom de har fällt sina blad, men man måste kontrollera att de inte torkar ut helt. En del tropiska och subtropiska arter som olika fikusarter, kinesisk alm, serissa m.fl. kan tas in då temperaturen börjar sjunka på hösten, men de trivs bättre om de då får extra ljus i rätt omfattning och av rätt sort. Det förekommer dock individuella avvikelser och en del kinesiska almar vill absolut ha en vintervila, andra inte. Tropiska växter, som fikus, skall tas in då temperaturen sjunker närmare 15 °C då de inte klarar att stå ute under vintern.

Skapa en bonsai

[edit]

Det finns flera tillvägagångssätt då man vill skapa en bonsai. Det går bra att ta stickling, gräva upp i naturen, köpa växter i kruka eller så från frö. Om man startar med frö bör man dock veta att det tar flera år innan man har något att arbeta med.

Egentligen kan vilken växt som helst, som har vedartad stam och grenar, bli en bonsai. Med vedartad menas att växten bildar någon form av trä i de äldre delarna av växten. Det som bör beaktas är dess naturliga växtplats och det klimat som normalt råder där. Tropiska växter, eller de som i Sverige normalt används som krukväxter, är de växter som kan bli bonsaier och kan tillbringa all sin tid inomhus. De växter som normalt befinner sig i svensk natur måste få en kall vilotid för att på sikt överleva. Det innebär att rönn, lönn, ek, tall, hägg och gran är exempel på växter som inte kan överleva flera år inomhus. Denna typ av växter måste få en vinter som de normalt är vana vid, det vill säga avsevärt kyligare luft än som normalt finns i ett hem.

Många krukväxter som idag säljs i handeln är ofta planterade på ett busklikt sätt, vilket innebär att flera plantor sätts i samma kruka för att ge en större täthet. Om detta är utgångsmaterialet bör en viss aktsamhet eftersträvas. Dess rotsystem kan vara hopväxt, vilket medför att det kan skadas vid delning. Dessutom bör växterna först delas och etablera sig innan någon beskärning utförs. I dessa fall bör en beskärning ske tidigast två månader efter omplantering.

Om valet faller på att gräva upp en vild växt finns det ytterligare tips. Leta efter en växt som redan har tillbringat en tid på en utsatt plats, exempelvis i en bergsskreva. Det andra tipset är att då en växt har valts ut bör den inte grävas upp med en gång. Genom att sticka av rötterna med en spade och låta den stå kvar ett år, så besparas man besväret att misslyckas i hemmet, och växten får bilda nya sugrötter i den miljö som den grodde i.

Lämpliga växter att ha inomhus i Sverige: